Informace o souboru
Soubor:ASN2_45stran.doc
Autor:
Uploadoval:
Pedmt:ASN
Bc/Mgr:Bc
Ronk:neuveden
rove pedmtu:2
Nzev Prce:Nějaké poznámky na asn válelo se to na serveru bez záznamu v db nevím co to je Admin
Popis i tma prce:ÚVOD 11.-12. století -donedávna chápána jako stálý předěl mezi vznikem státu v 10. století a společenskou transformací v 13. století -sociální a hospodářské dějiny jsou zkoumány asi posledních 20. let -období přípravy změn (nejsou ale doklady), archeologie pomáhá poznávat socioekonomické procesy -každý evropský region má svůj temný věk, období stagnace s málo písemnými prameny (ty - jsou potřeba hlavně při prvotním rozdělení majetku, pak už se jenom udržuje) 13. století -na základě písemných pramenů velice dynamické -proměna všech sociálních kategorií -u nás doba vrcholného středověku, na západě dřív (11.-12. století) -plné prosazení sociálních skupin: měšťanstvo, pozemková šlechta -změna státnosti: plně konstituovaný stavovský stát (není absolutistická monarchie, panovník rozhoduje společně se stavy, církví) -1212 Zlatá bula sicilská -zavádění nových technických a ekonomických metod (30. léta 13. st. ?těžba surovin, peněžní ekonomika) -změny v krajině -dokončován proces kolonizace -rozvoj měst, urbanizace, feudální sídla ?hrady -změny v ideologii ?dokončení církevní zprávy ?vznik far -změny mentality a hodnotové orientace obyvatel
Identifikace:Poznámky
Scan-tisk:
scan-rukopis:
Word:x
pdf:
Obrzek:
Prezentace:
Jin forma:
rar:
zip:
Jin archivan metoda:
Poet staen:4808
Velikost souboru:337.92 KB
IP uploadera:
as uploadu:2006-08-10 18:42:40
ID:10
Download now