Informace o souboru
Soubor:ASN2_45stran.doc
Autor:
Uploadoval:
Předmět:ASN
Bc/Mgr:Bc
Ročník:neuveden
Úroveň předmětu:2
Název Práce:NÄ›jakĂ© poznámky na asn válelo se to na serveru bez záznamu v db nevĂ­m co to je Admin
Popis či téma práce:ĂšVOD 11.-12. stoletĂ­ -donedávna chápána jako stálĂ˝ pĹ™edÄ›l mezi vznikem státu v 10. stoletĂ­ a spoleÄŤenskou transformacĂ­ v 13. stoletĂ­ -sociálnĂ­ a hospodářskĂ© dÄ›jiny jsou zkoumány asi poslednĂ­ch 20. let -obdobĂ­ přípravy zmÄ›n (nejsou ale doklady), archeologie pomáhá poznávat socioekonomickĂ© procesy -kaĹľdĂ˝ evropskĂ˝ region má svĹŻj temnĂ˝ vÄ›k, obdobĂ­ stagnace s málo pĂ­semnĂ˝mi prameny (ty - jsou potĹ™eba hlavnÄ› pĹ™i prvotnĂ­m rozdÄ›lenĂ­ majetku, pak uĹľ se jenom udrĹľuje) 13. stoletĂ­ -na základÄ› pĂ­semnĂ˝ch pramenĹŻ velice dynamickĂ© -promÄ›na všech sociálnĂ­ch kategoriĂ­ -u nás doba vrcholnĂ©ho stĹ™edovÄ›ku, na západÄ› dřív (11.-12. stoletĂ­) -plnĂ© prosazenĂ­ sociálnĂ­ch skupin: měšťanstvo, pozemková šlechta -zmÄ›na státnosti: plnÄ› konstituovanĂ˝ stavovskĂ˝ stát (nenĂ­ absolutistická monarchie, panovnĂ­k rozhoduje spoleÄŤnÄ› se stavy, cĂ­rkvĂ­) -1212 Zlatá bula sicilská -zavádÄ›nĂ­ novĂ˝ch technickĂ˝ch a ekonomickĂ˝ch metod (30. lĂ©ta 13. st. ?těžba surovin, peněžnĂ­ ekonomika) -zmÄ›ny v krajinÄ› -dokonÄŤován proces kolonizace -rozvoj mÄ›st, urbanizace, feudálnĂ­ sĂ­dla ?hrady -zmÄ›ny v ideologii ?dokonÄŤenĂ­ cĂ­rkevnĂ­ zprávy ?vznik far -zmÄ›ny mentality a hodnotovĂ© orientace obyvatel
Identifikace:Poznámky
Scan-tisk:
scan-rukopis:
Word:x
pdf:
Obrázek:
Prezentace:
Jiná forma:
rar:
zip:
Jiná archivační metoda:
Počet stažení:4001
Velikost souboru:337.92 KB
IP uploadera:
Čas uploadu:2006-08-10 18:42:40
ID:10
Download now