Informace o souboru
Soubor:metarch.doc
Autor:
Uploadoval:
Pedmt:Ostatní
Bc/Mgr:none
Ronk:neuveden
rove pedmtu:
Nzev Prce:Metodika Archeologického Výzkumu - cd
Popis i tma prce:1.Epistemologie terénní archeologie - zoufalý stav zpracování a publikace dat v naší archeologii, zejména u stratifikovaných (středověkých) lokalit – příčiny: příliš velké množství vyvolaných terénních akcí, organizační problémy se zpracováním (spíše zástupný problém), neujasněnost archeologických projektů (nedostatečný management výzkumu), metodologické nedostatky terénního výzkumu a bezradnost při analýze velkých souborů dat, nízká publikační podpora (problémy nejen u nás: Anglie – předpis PPG16,“Planning of Policy Guidance“ 1990, umožnil vzrůst objemu práce při zavedení konkurence do terénních výzkumů, krátkodobé kontrakty pro specialisty, snaha o max. zrychlení výzkumu, což vedlo k výběru nejnižší nabídky na úkor kvality – špatně dokumentované výzkumy a velké množství nepublikovaných dat) - Švédsko – podobná situace jako v Anglii - výsledek poznávacího procesu v archeologii je vzhledem k vynaloženým prostředkům často velmi slabý až nulový – patrně žádný vědní obor nezachází se svými primárními prameny s tak lehkomyslnou benevolencí - absence teoretické diskuse o metodách terénního výzkumu u nás (chybí specializované studie, semináře, učebnice…)
Identifikace:literatura
Scan-tisk:
scan-rukopis:
Word:x
pdf:
Obrzek:
Prezentace:
Jin forma:
rar:
zip:
Jin archivan metoda:
Poet staen:2302
Velikost souboru:189.952 KB
IP uploadera:89.102.123.225
as uploadu:2006-01-02 01:28:33
ID:31
Download now