Informace o souboru
Soubor:ANTROPOGENEZE.doc
Autor:prof PhDr Michal Svoboda PhD
Uploadoval:
Pedmt:Ostatní
Bc/Mgr:none
Ronk:neuveden
rove pedmtu:
Nzev Prce:Antropogeneze článek či poznámky - cd
Popis i tma prce:ATROPOGENEZE ČASOPISY: Nature, Science, Journal of Human Evolution, Evolutionary Anthropology Fenetická metoda • klasifikace přesnější tím, čím víc znaků použijeme znak: 1. má shodný původ u všech zkoumaných taxonů 2. vyvíjí se nezávisle na všech ostatních Fenogram –vyjádření vazeb mezi zkoumanými taxony Plesiomorfie – archaický znak Symplesiomorfie – znak, který se udržel alespoň u 2 druhů od spol. předka Apomorfní – nový znak, který vznikl během evoluce Synapomorfie – nový znak u 2 a více druhů Konvergence – vývoj do jiného tvaru tomoplasie – vývoj, který neproběhne od spol předka Kladistická analýza • povaha znaků a vztahy mezi nimi parsimonie – ze všech kladogramů to bude ten, který bude mít nejméně změn znaku fylogeneze – rekonstrukce, evoluční genealogie kladogeneze – rozdělení na druhy anageneze - proměny uvnitř jedné linie parafyletický taxon – chybí druh polyfyletická skupina – druhy, které nejsou odvozeny od spol předka konvergentní vývoj – ve stejném prostředí vyvinuly druhy stejné způs. adaptace
Identifikace:literatura
Scan-tisk:
scan-rukopis:
Word:x
pdf:
Obrzek:
Prezentace:
Jin forma:
rar:
zip:
Jin archivan metoda:
Poet staen:3959
Velikost souboru:96.256 KB
IP uploadera:89.102.123.225
as uploadu:2006-01-02 01:47:40
ID:35
Download now